Божјо око што гледа се
недела, 30 март 2008
oko.jpg              Pred samiot vlez vo pe{ternata crkva "Sveti Stefan" kaj Ohrid,vo centarot na svodot na malata kupola, naslikano e tainstveno oko.Se veruva deka toa ima ~udotvorna mo},pa zatoa golem broj verniciod zemjava i od stranstvo, pravoslavni i muslimani,mladi i stari, doa|aat tuka da najdat spas za svoite bolki.

                                                                 stefan1.jpg

Lu|eto zastanuvaat pod bo`joto oko,ostanuvaat tuka izvesno vreme kako vkopani.Pred da dojdat pod kupolata,licata im se zgr~eni,im gledam taga.Koga }e dojdat ottamu kaj mene,gledam drugi lica,oslobodeni od nekoja golema maka.Baraat da im napravam kafe,stanuvaat razgovorlivi,im se vra}a odamna izgubenata verba deka  nekade mo`at da najdat spokoj",raska`uva жената што ја одржува црквата.

 

                                                        oko2.jpg

 Do pe{ternata crkva "Sveti Stefan",smestena dlaboko vo edna golema karpa nad patot Ohrid-Sveti Naum,se doa|a po solidno izgradena pateka.Od podno`jeto na naselbata Sveti Stefan (porane{en Sindikalni),koja go nosi imeto na svetecot do crkvata se pe{a~i desettina minuti.Ka~uvaweto po ugorninata ne im e te{ko na namernicite.Celata pateka do crkvata "Sveti Stefan" e re~isi pokriena so drvja,~ii listovi пролетта ve}e gi ima oboeno vo зелена boja.U{te pri prvoto navleguvawe vo prostorot na crkvata planinskiot vozduh ja bistri mislata."Ovde doa|aat lu|e koi tagata gi  ma~i ,im le`i so godini vo srceto.Edna `ena  od Gostivar dolgo vreme nemala deca.Kade se nebila  za da zabremeni.Edna ve~er go videla na son celiot manastir,iako nikoga{ ne bila ovde.Toga{ cvrsto re{ila da dojde vo Ohrid, vo crkvata.Koga dojde kaj nas najprvo zastana pod bo`joto oko,a potoa go izmi liceto so svetata voda.Na zaminuvawe izgleda{e kako da ja ostavila makata ovde.Nikoga{ pove}e ne ja vidov,Nekoi velea deka stanala majka.Da dade Gospod toa da e vistina,jas veruvam deka taa e sega sre}na",ka`uva нашата соговорничка.

                                                        molenje.jpg

 Соговорничката ни veli deka pe{ternata crkva ja posetuvale  ma`i koi nikako ne mo`ele da se o`enat. Na takvite im go davala klu~ot za da gi otvorat portite na "Sveti Stefan",star obi~aj na koj na mnogumina im ovozmo`il da najde svoj `ivoten sopatnik."Ima i mnogu  mladi lu|e koi po prestojot ovde  zasnovale semejstvo",veli taa.Mnogumina  prespivale po edna no} vo sobite na crkvata,a nekoi ostanuvale i pove}e denovi.Za celo vreme se molele pred freskite na svetecot,koi ja ispolnuvaat vnatre{nosta na crkvata

"Ima{e edna mlada muslimanka koja so svoeto malo  sin~e sekojdnevno doa|a{e vo crkvata.Detete ima{e problemi so odeweto.Te{ko se dvi`e{e,no i toa stanuva{e veselo koga be{e vo na{iot manastir.Na majka mu i toa i zna~e{e mnogu.Slu{nav deka bila smestena vo edna ovde{na bolnica.Doa|aat i  lu|eto {to se lekuvaat od srce vo bolnicata vedna{ pod crkvata.Iako lekarite gi predupreduvaat deka golemata ugornina mo`e da im {teti na zdravjeto, tie uporno me posetuvaat.Neznam, mi ka`uvaat deka ovde nao|ale spokoj", ni veli таа.

I strancite se ~esti posetiteli na crkvata "Sveti Stefan".Imale po~it kon svetecot,no pristignuvale so mnogu kameri, fotoaparati."Mi velat deka sakaat da me fotografiraat,no jas odbivam.Ne go sakam toa.Tie ne se lutat,iako koga si zaminuvaat u{te edna{ baraat dozvola da napravat fotografija so mene.Za niv posebno e interesno bo`joto oko,kojznae zo{to",se ~udi нашата домаќинка.

                                         sv_stefan_3.jpg   

Od crkvata "Sveti Stefan" si zaminuvame so silni vpe~atoci,so  prikazni za stradalnici koi ni gi raska`a домаќинката."Vam }e vi dozvolam da me fotografirate,edinstveni ste {to im go  dozvoliv toa.Ova e posleden pat da zastanam pred fotoaparat",bea zborovite so koi ne isprati таа.Od crkvata nadolu do  асфалтот na patot Ohrid-Sveti Naum se stignuva za nekolku minuti.

                                                                        

   

Последни измени ( недела, 30 март 2008 )