Продолжи дезинфекцијата на училиштата
четврток, 26 март 2020
dezin1w.jpgВо рамки на оперативниот план на Локалната самоуправа за превенција од ширењето на Корона вирусот Ковид-19, деновиве продолжиja активностите за дезинфекција на училишните објекти на подрачјето на Општина Охрид.

Беше извршена дезинфекција на сите училници, ходници, канцеларии и помошни простории во

СОСУ „Свети Кирил и Методиј“ и

СОСУ „Свети Климент Охридски“

Претходно беше извршена дезинфекција на сите основни училишта во општината