Голем интерес за анкетата на Локалната за...
петок, 23 август 2019
interes1q.jpgГраѓаните зедоа активно учество во пополнување на анкетата „Да планираме заедно“ која oпштина Охрид ја спроведува, со цел да ги земе во предвид мислењата и предлозите на граѓаните, во рамки на изработката на Планот за одржлива урбана мобилност -ПОУМ.

Денес претпладне, беше поставен штанд за пополнување на анкетата пред зградата на општина Охрид, а со цел да се опфатат поголем број  заинтересирани граѓани, попладнево од 18.00 до  20.00 часот ќе биде поставен и штанд на Плоштадот кај Чинарот.

Голема заинтересираност има и за електронското пополнување на Анкетниот прашалник кој е поставен на општинската веб страница.

Планот за одржлива урбана мобилност –ПОУМ се изработува со цел да се оптимизира ефикасноста на сообраќајот, да се подобри мобилноста на пешаците и велосипедистите, да се промовира значењето на е-мобилноста во насока на намалување на емисиите на CO2, да се растовари сообраќајот во централно градско подрачје, да се зголеми нивото на безбедност и сигурност на граѓаните и да се подобри социјалната интеграција и еднаквост.