Создаден е вештачки бубрег
понеделник, 15 април 2013

bubreg88.jpgСо реконструкција на стар буберг кој го искористиле како една врста калап.лекарите од општата болница "Масачусетс" успеале во лабораториски услови да го создадат еден од најкомплицираните органи.Иако се уште не се ефикасни како природните,се цени дека за пет години оваа технологија ќе се применува и кон пацинетите.

Американците научници објавиле дека за прв пат во лабораториски услови направиле вештачки бубрег,дека успешно го пресадиле на животни и дека почнал да произведува урина.

  Во студијата,објавена во списанието  Nature Medicine, се нагласува дека вештачките бубрези не се ефикасни како природните,но научниците на регенереативнита медицина веруваат дека на тоа поле постојат огромни можности.