Во сон го пронашла спасот за синот PDF Печати Е-Маил
Кориснички Рејтинг: / 1
ЛошОдличен 
среда, 12 март 2008
k1.jpg"Mamo, koga }e si odime doma",bile prvite zborovi {to te~no gi izgovoril sedumgodi{niot Filip Risteski od Ohrid,otkako tri pati pominal pod svodot na vratata vo vnatre{nioot del na "Sveta Bogorodica-Pre~ista",vo blzina na Ki~evo.

                                                            k0.jpg

                                                                           Среќната мајка Валентина 

.Slu{aj}i gi zborovite na svojot sin, negovata majka Valentina Risteska od neizmerna sre}a cvrsto go pregrnala,bidej}i toj po edna soobra}ajka pred ~etiri godini ja  izgubil mo}ta na  govorot.Dr`ej}i go vo pregratka   i potekle solzi radosnici.Vo istiot moment i pominale niz mislite slikite od soobra}ajkata,a posebno sonot {to go sonila i  koj ja odvel do ovoj manastir vo koj dotoga{ nikoga{ ne bila.

Tantalovoite maki i stradawata na semejstvoto Risteski od Ohrid,a posebno na nivniot sin Filip,po~nale vo 2003 godina.Na Filip,tokmu da denot na Mala Bogorodoica,na edna ohridska ulica naletal avtomobil.Negoviot velosiped celosno bil uni{ten,no za sre}a,sinot na Valentina i @arko ostanal nepovrden.Me|utoa, od golemiot uplav deteto nabrgu po~nalo da pelte~i i da ja gubi mo}ta na govorot.Zagri`enite roditeli vedna{ pobarle medicinska pomo{,no logopedite {to go lekuvale im velele deka treba vreme za da mu se vrati govorot na maliot Filip.Pominale ~etiri godini,a podobruvawata vo govorot bile minimalni.

"Mojot Filip,koj do soobra}ajkata be{e veselo  i bistro dete,naedna{ po~na da se povlekuva vo sebe.Se ma~e{e i koga saka{e da mi vikne "mamo.Strade{e toj, a negovata maka ja ~uvstvuvavme jas i mojot soprug.Bev pod golem pritisok,i zatoa re{iv na moeto dete da mu da mu pomognam kako {to znam i umeam.Nemav odgovor kako,zo{to medicinata go ka`a svoeto,no bev uverena deka za nego nekade ima spas.Be{e premlad za tolku da strada,stradawe {to mo`e{e da mu go  opredeli celiot negov `ivot",se prise}a na svojata  golema trauma ohri|ankata Valentina Risteska.

                                                    k2.jpg   

 

@iveej}i so golem tovar i ogromna `elba da mu pomogne na Filip, Valentina Risteska  sonila eden ~uden son,koj ja odvel do manastirot "Sveta Bogorodica-Pre~ista".Svojot son taa vaka go preraska`uva:"Minatata prolet na son mi se pojavi edna planina,potoa livadi,reka,pat,nekoi ba~ila.Naedna{ slu{nav nekoj glas zad mene.Se svrtev i vidov bunar.Glasot mi pora~a:" Gi gleda{  ovie lu|e, na site treba da im dade{ ru~ek".Vo ovoj son ne go vidov likot {to mi progovori,no i lu|eto na koi {to treba{e da im dadam ru~ek.Koga utredenta se  razbudiv vo mene se javi nekoja nade`,no i ogromna `elba  da doznam koe e toa mesto kade {to ima bunar,prekrasni zeleni livadi.Svativ deka tuka mo`am da najdam spas za mojot sin,koj po~na ovoj svet da go gleda so poinakvi o~i.Lu|eto {to gi poznavav,a i onie {to ne gi znaev po~nav da  gi pra{uvam kade bi mo`elo da bide toa mesto.Pove}eto mi ka`aa deka toa najmnogi li~i na prostorot kade {to e smesten manastirot "Sveta Bogorodica-Pre~ista".Ne se dvoumev mnogu i zaedno so mojot soprug,kon krajot na avgust,  na Golema Bogorodica, re{ivme da odime vo manstirot.Ve~erta pred trgneme soniv u{te den son.Vo sonot vidov bebe kako skoka.Toga{ si zapra{av:" Bo`e, kako mo`e dete da skoka,a nema ni 30-40  dena od Golema do mala Bogorodica?"

Koga pristignale vo podno`jeto na  manstirot "Sveta Bogorodica-Pre~ista" Risteska v~udonevodeno gi gledala istite mesta {to gi sonila na sonot,iako tamu nikoga{ ne bila.Lesno i bez gre{ka go otkrila i patot {to vodel do svetili{teto."Pred da stigneme do manastirot mojot Filip po~na silno da se poti,a ima{e i golem nagon za povra}awe.Go smirivme i so zaedno so soprugot trgnavme kon "Sveta Bogorodica-Pre~ista".^uvstvuvav branuvawe vo mojata du{ta.Se najdov vo mestoto {to go soniv i od koe o~ekuvav spas za mojot sin",raska`uva Risteska.

                                                      k3.jpg    

 

Koga vlegle vo svetili{teto soprugata i soprugot Risteski bile i voznemierni i sre}ni.Kone~no do{le tamu kade {to bile uvereni deka }e najdat lek za svoeto dete."Vnatre ja pronajdovme vrata i svodot niz koj treba{e Filip tri pati da pomine.Toj bez dvoumewe,kako da ~uvstvuva{e deka tuka se krie spasenieto od negovata golema trauma, pomina niz vratata i se izmi od vodata.Iako se nadevavme na ~udo,ne o~ekuvavme deka toa tolku brzo }e go vidime.Stoevme kako stapisani i ~ekavme {to }e se slu~i.Toga{ go slu{nav negoviot glas i zborovite :"Mamo, koga }e si odime doma".Tie negovi zborovi i sega mi odeknuvaat kako najubava pesna,mi ja oblevaat du{ata so milina.Koga se vra}avme kon Ohrid  mojot sin pove}e ne pelte~e{e i govorot mu be{e te~en i ~ist.

 Na Mala Bogorodica,kako {to sonila na sonot,vo manastirot Risteska priredila ru~ek vo ~est na sveticata i na ozdravuvaweto na  nejziniot sin Filip.Toj sega povtorno te~no govori,nasmevkata se vrati na negovot lice,mu se raduva na `ivotot,ja pobedi sudbinata {to vo eden moment  surovo si poigra so nego,tokmu koga po~nal da go osoznava svetot.

                                          k4.jpg 

Filip Risteski e posebno sre}en koga si igra na svojot kompjuter."Po  izvesno vreme,koga vo na{iot dom dojde doktorkata {to go lekuvava{e toj i vikna:"Doktorke dojdete da vidite {to pravam na kompjuterot!".Doktorkata se stapisa,slu{aj}i kako mojot sin   ~isto i te~no govori.Potoa si zamina i povtorno ne dojde.Ne znam {to si pomisli koga se i raska`av",ja zavr{i svojata nevoobi~aena prikazna Valentina Risteska.

Ова е вистинита животна приказна со среќен крај,која неодамна ја забележавме во нашиот новинарски бележник.Има и поинакви,со поинаков крај,но за нив во некоја друга прилика.

                

 

 

 

Последни измени ( среда, 12 март 2008 )
 
< Претходно   Следно >
Click for Охрид, Macedonia Forecast
bigorski.jpg
infel_logo_1.jpg    

ЛЕКОВИТИ ЧАЕВИ РЕЦЕПТИ.. ................ ....ОХРИДСКО ЛЕТО 2018

caj.gif

ohleto_160_80.jpg

Слични теми

Реклами

img_1108.jpg 
  
54bcb16d94985.jpg
logo1.jpg    
  hotel-mir1-zlatibor-zute-strane-imenik.jpg
biljani.jpg
ineks.jpg


panam.jpg
palmer_logo.jpg
logo_kultura.jpg   
    
 

Контакт

Доколку имате некоја забелешка за ефикасноста и функционалноста на нашиот сајт од технички аспект, контактирајте со администаторот. Контакт...

decarotari.jpg

Copyright © 2008 by OhridLive

logoprepoznatlivo.jpg  

   

logo_ohridlive_1.jpg
  

 

 

  

   

OhridLive