Почина професорот по новинарство Томе Груевски PDF Печати Е-Маил
Кориснички Рејтинг: / 0
ЛошОдличен 
вторник, 17 септември 2019
profa1ww.jpgПрофесорот Томе Груевски, комуниколог и про­фе­сор на Прав­ни­от фа­кул­тет „Јус­ти­ни­јан Пр­ви“ во Скоп­је почина на 70 години по долго боледување. Груевски беше професор по пред­ме­ти­те Ко­му­ни­ко­ло­ги­ја и Од­но­си со јав­нос­та и имаше значаен удел во образованието на повеќе генерации новинари.

Гру­ев­ски остави значајни трудови во об­лас­та на комуниколошките те­ории и мо­де­ли на ко­му­ни­ци­ра­ње, ма­сов­ни­те ме­ди­у­ми ка­ко пос­ред­ни­ци во ко­му­ни­ка­тив­ни­от про­цес, ма­сов­но­то ко­му­ни­ци­ра­ње и дру­ги­те об­ли­ци­ на ко­му­ни­ци­ра­ње. Не­гов по­се­бен ин­те­рес на ис­тра­жу­ва­ње беа те­ор­и­и­те и кон­цеп­ци­и­те на од­но­си­те со јав­нос­та, а меѓу бројните трудови се и книгите Ис­то­ри­ја на но­ви­нарс­тво­то, Историја на македонското новинарство, Те­о­ри­ја на но­ви­нарство­то, Од­но­си со јав­нос­та , Култура на го­вор­на­та ко­му­ни­ка­ци­ја, Ко­му­ни­ко­ло­ги­ја, Од­но­си со јавнос­та- те­о­рии и мо­де­ли,  Ко­му­ни­ко­ло­ги­ја на ме­ди­у­ми, Ко­му­ни­ко­ло­ги­ја на жан­рот, Ко­му­ни­ко­лош­ки лек­си­кон.

Беше и мен­тор на кан­ди­да­ти на док­тор­ски ди­сер­та­ции и ма­гис­тер­ски те­зи.

 
< Претходно   Следно >
Click for Охрид, Macedonia Forecast
bigorski.jpg
infel_logo_1.jpg    

ЛЕКОВИТИ ЧАЕВИ РЕЦЕПТИ.. ................ ....ОХРИДСКО ЛЕТО 2018

caj.gif

ohleto_160_80.jpg

Слични теми

Реклами

img_1108.jpg 
  
54bcb16d94985.jpg
logo1.jpg    
  hotel-mir1-zlatibor-zute-strane-imenik.jpg
biljani.jpg
ineks.jpg


panam.jpg
palmer_logo.jpg
logo_kultura.jpg   
    
 

Контакт

Доколку имате некоја забелешка за ефикасноста и функционалноста на нашиот сајт од технички аспект, контактирајте со администаторот. Контакт...

decarotari.jpg

Copyright © 2008 by OhridLive

logoprepoznatlivo.jpg  

   

logo_ohridlive_1.jpg
  

 

 

  

   

OhridLive